Projects

show all
name protocol species my role actions
Roestbruine kniptor Kevers - Feromoonval Roestbruine kniptor - Elater ferrugineus guest info
Ronde zegge Vaatplanten - Oppervlakte Ronde zegge - Carex diandra guest info
Rugstreeppad Rugstreeppad - Transect Rugstreeppad - Epidalea calamita guest info
Schavertje Sprinkhanen - Wegvangst Schavertje - Stenobothrus stigmaticus guest info
Sierlijke witsnuitlibel Libellen - Populatietelling per locatie Sierlijke witsnuitlibel - Leucorrhinia caudalis guest info
Slank wollegras Vaatplanten - Oppervlakte Slank wollegras - Eriophorum gracile guest info
Speerwaterjuffer Libellen - Populatietelling per locatie Speerwaterjuffer - Coenagrion hastulatum guest info
Spits fonteinkruid Vaatplanten - Oppervlakte Spits fonteinkruid - Potamogeton acutifolius guest info
Stekende bies Vaatplanten - Oppervlakte Stekende bies - Scirpus pungens guest info
Variabele waterjuffer Libellen - Transect Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum guest info
Veenmosorchis Vaatplanten - Aantal individuen Veenmosorchis - Hammarbya paludosa guest info
Veldparelmoervlinder Vlinders - Transecten Veldparelmoervlinder - Melitaea cinxia guest info
Vliegend hert Vliegend hert - Transect Stag beetle - Lucanus cervus guest info
Vroege glazenmaker Libellen - Transect Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles guest info
Vuursalamander Vuursalamander - Transect Vuursalamander - Salamandra salamandra guest info
Weegbreefonteinkruid Vaatplanten - Oppervlakte Weegbreefonteinkruid - Potamogeton coloratus guest info
Welriekende nachtorchis Vaatplanten - Aantal individuen Welriekende nachtorchis - Platanthera bifolia guest info
Witte waterranonkel Vaatplanten - Oppervlakte Witte waterranonkel - Ranunculus ololeucos guest info
Zadelsprinkhaan Sprinkhanen - Gebiedstelling Zadelsprinkhaan - Ephippiger ephippiger guest info
Zeggekorfslak Zeggekorfslak - Inhaalslag Zeggekorfslak - Vertigo moulinsiana guest info
This website uses cookies to ensure you get the best experience.