Projects

show all
name protocol species my role actions
Honingorchis Vaatplanten - Aantal individuen Honingorchis - Herminium monorchis guest info
Hoogveenglanslibel Libellen - Populatietelling per locatie Hoogveenglanslibel - Somatochlora arctica guest info
Kamsalamander Amfibieën - Fuiken, Amfibieën - Larven en metamorfen Kamsalamander - Triturus cristatus guest info
Kempense heidelibel Libellen - Populatietelling per locatie Kempense heidelibel - Sympetrum depressiusculum guest info
Klaverblauwtje Vlinders - Transecten Klaverblauwtje - Cyaniris semiargus guest info
Kleine schorseneer Vaatplanten - Aantal individuen Kleine schorseneer - Scorzonera humilis guest info
Kleine wolfsklauw Vaatplanten - Aantal individuen Kleine wolfsklauw - Diphasiastrum tristachyum guest info
Klimopklokje Vaatplanten - Oppervlakte Klimopklokje - Wahlenbergia hederacea guest info
Knoflookpad Amfibieën - Larven en metamorfen, Knoflookpad - Roepkoren Knoflookpad - Pelobates fuscus guest info
Kommavlinder Vlinders - Transecten Kommavlinder - Hesperia comma guest info
Koprus Vaatplanten - Aantal individuen Koprus - Juncus capitatus guest info
Krabbenscheer Vaatplanten - Aantal individuen Krabbenscheer - Stratiotes aloides guest info
Kruipend moerasscherm Vaatplanten - Oppervlakte Kruipend moerasscherm - Apium repens guest info
Lentevuurspin Lentevuurspin - Gebiedstelling, Lentevuurspin - Transect Lentevuurspin - Eresus sandaliatus guest info
Maanwaterjuffer Libellen - Populatietelling per locatie Maanwaterjuffer - Coenagrion lunulatum guest info
Moerasparelmoervlinder Vlinders - Transecten Moerasparelmoervlinder - Euphydryas aurinia guest info
Moerassmele Vaatplanten - Oppervlakte Moerassmele - Deschampsia setacea guest info
Nauwe korfslak Nauwe korfslak - Inhaalslag Nauwe korfslak - Vertigo angustior guest info
Oranje zandoogje Vlinders - Transecten Oranje zandoogje - Pyronia tithonus guest info
Otter Otter Otter - Lutra lutra guest info
Plat fonteinkruid Vaatplanten - Oppervlakte Plat fonteinkruid - Potamogeton compressus guest info
Platte schijfhoren Platte schijfhoren - Inhaalslag Platte schijfhoren - Anisus vorticulus guest info
Polei Vaatplanten - Oppervlakte Polei - Mentha pulegium guest info
Purperorchis Vaatplanten - Aantal individuen Purperorchis - Orchis purpurea guest info
Rivierrombout Libellen - Larvenhuidjes Rivierrombout - Gomphus flavipes guest info
This website uses cookies to ensure you get the best experience.