Welcome to Meetnetten.be

De Vlaamse overheid wil door middel van meetnetten kwaliteitsvolle informatie verzamelen over een aantal prioritaire plant- en diersoorten. Dat zijn soorten waarover Vlaanderen moet rapporteren aan Europa in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn, maar ook andere soorten die van belang zijn voor het Vlaamse natuurbeleid.

In een meetnet worden gegevens ingezameld volgens een strikt vastgelegde methodiek. De te bezoeken locaties liggen vast. Meetnetten.be is de webtool voor de planning en opvolging van dit veldwerk en voor de invoer van de veldgegevens op een laagdrempelige en efficiënte manier.

How can I join?

  1. Registreer je hier
  2. Meld je aan voor een meetnet
  3. Kies één of meerdere tellocaties in je buurt.

De meetnetcoördinator zal je contacteren voor verdere afspraken. De monitoring gebeurt in nauwe samenwerking met Natuurpunt, dat de vrijwilligers binnen dit project zal coördineren. Iedereen met een goede kennis van de soort in kwestie kan zich aanmelden voor deelname aan een meetnet. Voor sommige meetnetten is gespecialiseerd materiaal nodig. Dit materiaal en de nodige vergunningen worden ter beschikking gesteld van de medewerkers. Waar nodig voorzien we ook opleiding.

Tijdens het veldwerk moeten soms privé-terreinen betreden worden. Daarom werd er ook een afsprakenkader en gedragscode opgesteld.

In de loop van de komende jaren starten we regelmatig nieuwe meetnetten op en voegen ze toe aan deze website. Een overzicht van alle geplande meetnetten vind je in de blauwdrukken.

Met vragen kan je altijd terecht bij de coördinatoren of via info@meetnetten.be.

Meer info? Zie natuurpunt.be.

Projects


Het verder in kaart brengen van de Vlaamse avifauna doen we via de al langer bestaande vogelmeetnetten: Bijzondere Broedvogels en Watervogeltellingen. Meer info over deze projecten kan u vinden op https://www.natuurpunt.be/meetnetten-vogels

Bijzondere broedvogels en Watervogeltellingen zullen nog steeds ingevoerd worden via de reeds bestaande portalen:

Meetnet Portal Contact
Bijzondere broedvogels (BBV) Waarnemingen.be en Avimap.be Gerald Driessens
Watervogeltellingen (WVT) WVT-portaal Koen Devos
This website uses cookies to ensure you get the best experience.