Register

Already have an account? Then please sign in.

Is your e-mail address already registered? You can request a new password by e-mail.

Download manual

New user

for example 0499 99 99 99 (Belgian numbers) or +31 499 99 99 99 (foreign numbers)

Bij invoer op www.meetnetten.be worden gegevens gedeelde eigendom van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de individuele waarnemer. Deze gegevens worden gebruikt voor het inschatten van de toestand en de trends van soorten op schaal Vlaanderen. Hierover rapporteren het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap voor Natuur en Bos aan het Vlaamse beleid en Europa. Daarnaast worden de gevalideerde gegevens (met uitzondering van vogelwaarnemingen) jaarlijks geüpload naar de website www.gbif.org. GBIF is een wereldwijd systeem dat biodiversiteitsinformatie beschikbaar stelt aan wetenschappers en andere geïnteresseerden. Op deze manier draagt de data bij aan het vergroten van de kennis over deze soorten en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Gegevens worden standaard beschikbaar gesteld op kilometerhok-niveau (1x1km), maar vanwege de kwetsbaarheid van welbepaalde soorten worden sommige gegevens vervaagd. Deze vervagingen zijn gelijklopend aan de vervangingsregels op www.waarnemingen.be en werden opgesteld door een team van soortspecialisten. Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met info@meetnetten.be.

Add 1 to each digit in the number mentioned below. The result is a 4-digit number.
captcha
This question is needed for protection against robot registrations (spam).
This website uses cookies to ensure you get the best experience.